اخبار

سفر دوم رئیس جمهور افق روشنی برای آبخیزداری بوشهر رقم زده‌است


گناوه – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: در دور دوم سفر رئیس جمهور و هیات دولت سیزدهم، با تصویب ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار افق روشنی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری این رقم خورد که اتفاق بسیار مبارکی است.منبع اخبار