اخبار

سقف ارزی انواع روغن خوراکی تعیین شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از تعیین قیمت‌های جهانی (مشورتی تعیین سقف ارزی) انواع روغن خوراکی خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85136717/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF