اخبار

سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی کنار رفت

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402040502627/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA

حسین سلاح‌ورزی که هفته گذشته با حواشی بسیار به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده بود، از این سمت کنار رفت.

به گزارش ایسنا، در حالی که ۲۸  خرداد ماه با رای نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس جدید این اتاق برگزیده شد، پس از آن اسنادی از سوی سایت‌های مختلف منتشر شد که نشان می‌داد مراجع امنیتی صلاحیت وی را تایید نکرده بودند که در نهایت امروز اعلام شد که سلاح ورزی از ریاست اتاق ایران کنار رفته است.

سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی کنار رفت