اخبار

سندارشدن اراضی کشاورزی از مهمترین اولویت‌های وزارت جهاد است


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: سنددار کردن اراضی کشاورزی از مهمترین اولویت‌های کاری این وزارتخانه و دستور مقام معظم رهبری است.منبع اخبار