سند جامع تحول بخش کشاورزی استان اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی، این سند جامع که نخستین سند جامع تدوین شده بخش کشاورزی استان‌های مختلف کشور به شمار می‌رود، به گفته متولیان تدوین آن، کامل‌ترین و جامع ترین برنامه تحولی استان در حوزه تخصصی کشاورزی بوده و با رویکرد مدیریت جهادی، مدیریت بحران کم‌آبی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مولد و پایدار و افزایش بهره‌وری تدوین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در آیین رونمایی از این سند گفت: این سند یک برنامه تحولی با تکیه بر روش‌های دانش بنیان با مشارکت همکاران بخش کشاورزی استان، استادان دانشگاه و صاحب نظران مراکز علمی و با تدوین شده است.

به گزارش مجله خبری کشاورزی، استان اردبیل ۱۸ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که معادل ۱.۰۹ درصد از مساحت کل کشور ایران است.

وی موضوع اشتغال جوانان و سهم بخش کشاورزی استان در ایجاد فرصت‌های شغلی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار را از دیگر محورهای مهم این سند ذکر کرد و ادامه داد: در این سند، کلیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در بخش کشاورزی احصا شده و پروژه‌های متناسب با آن به همراه برنامه زمان‌بندی مشخص، اعتبار مورد نیاز، مدل سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه، توجیه فنی و اقتصادی پروژه و نیز ظرفیت پروژه در ایجاد اشتغال مولد و پایدار گنجانده شده است.

مساحت اراضی زراعی استان اردبیل ۷۷۸ هزار هکتار است که ۵۱۵ هزار هکتار آن به صورت دیم و ۲۲۵ هزار هکتار آن نیز به صورت آبی کشت می‌شود و در ۳۹ هزار هکتار از اراضی این استان نیز باغ احداث شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، سند جامع تحول بخش کشاورزی این استان را برنامه‌ای کاملاً عملیاتی و به دور از اهداف آرمانی خواند و اضافه کرد: این سند با استفاده از ایده‌های علمی صاحب نظران و استادان دانشگاهی و نیز ظرفیت کارشناسی و فنی بخش کشاورزی استان و با بهره‌گیری از مدل‌های علمی تدوین برنامه تهیه و تدوین شده است.

۴۳.۶ درصد از مساحت این استان شامل ۸۱۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ۵۰.۴ درصد معادل ۹۴۹ هزار هکتار مرتع، ۳.۵ درصد برابر با ۶۳ هزار هکتار جنگل و مابقی نیز مربوط به سایر کاربری‌هاست.

نادر تقی زاده افزود: این سند با هدف تعریف یک برنامه و استراتژی مدون با چشم انداز چهارساله و هشت ساله جهت گذر از شرایط و بحران‌های پیش روی بخش کشاورزی و با تکیه بر ظرفیت و توان اکولوژیکی استان اردبیل به صورت مسئله محور تهیه و تدوین شده است.

وی احصای وضع موجود بخش کشاورزی استان اردبیل در تمامی بخش‌های کشاورزی شامل تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، آب و خاک، شیلات و آبزیان و منابع طبیعی، ترسیم وضعیت مطلوب بخش کشاورزی استان بر اساس آمایش سرزمینی و ظرفیت و توان اکولوژیکی منطقه و نیز شناسایی و پیش‌‎بینی الزامات آن جهت رسیدن به وضع مطلوب با تعریف برنامه و پروژه را از جمله ویژگی‌های برنامه جامع تحول بخش کشاورزی این استان ذکر کرد.

سند جامع تحول بخش کشاورزی استان اردبیل رونمایی شد

تقی زاده، سند جامع تحول بخش کشاورزی استان اردبیل را سندی غیرتوصیفی عنوان کرد و افزود: این سند به صورت مساله‌محور و پروژه‌محور تهیه و تدوین شده و در کنار شناسایی تمامی فرصت‌ها، تهدیدها و راهبردهای حل مساله، معیارهای کمی و کیفی جهت ارزیابی نحوه اجرای برنامه‌های تحول در تمامی بخش‌های کشاورزی استان پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: این سند به عنوان یک پایه آماری قابل اطمینان در تمامی بخش‌های کشاورزی به شمار می‌رود و می‌تواند به عنوان نقشه راه برای تمامی برنامه‌ریزان بخش مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد و برنامه‌ریزان بخش می‌توانند با استناد به داده‌های آماری آن، پروژه‌های مختلف و برنامه‌های متنوع در حوزه کشاورزی تهیه و اجرا کنند.

وی موضوع مدیریت بحران کم آبی را از جمله مهمترین چالش‌های جدی استان اردبیل اعلام کرد و گفت: در این برنامه تحولی ضمن احصای منابع و مصارف آب بخش کشاورزی استان به تفکیک حوزه‌های آبی، شهرستان‌های استان و به تفکیک محصولات زراعی، باغی و دامی و تعیین عدد بهره‎‌وری محصولات به صورت برش منطقه‌ای، روش‌های مدیریت بحران کم آبی استان در حوزه‌های آبی به خصوص دشت‌های آسیب پذیر و بحرانی استان جهت رسیدن به حالت تعادل و پایداری منابع آب با حفظ پایداری تولید و ارتقای بهره‌وری آب به صورت سالانه پیش بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بررسی و احصای مهمترین مسائل بخش کشاورزی استان به صورت محصول محور به تفکیک محصولات زراعی، باغی، دامی، جنگل و مرتع و شناسایی روش‌های حل مساله با تکیه بر راه‌های ارتقای بهره‌وری و با بهره گیری از شیوه‌های علمی و دانش بنیان را از جمله سایر ویژگی‌های برنامه جامع تحول بخش کشاورزی این استان عنوان کرد.

سالانه بالغ بر چهار میلیون تن محصول کشاورزی در استان اردبیل تولید می‌شود که معادل چهار درصد مجموع محصولات تولید شده کشور است.منبع اخبار