اخبار

سند ملی تغذیه و امنیت غذایی بزودی تصویب می‌شود


تهران – مجله خبری کشاورزی – دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از تصویب نهایی سند ملی تغذیه و امنیت غذایی کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تصویب این سند به طور حتم اقتدار نظام و استقلال غذایی کشور را بدنبال خواهد داشت.منبع اخبار