اخبار

سهم خودروسازان دولتی و خصوصی از تولید چقدر است؟

بر این اساس میزان تولید در گروه صنعتی ایران‌خودرو ۹ درصد کمتر شده است؛ تولید در گروه سایپا چهار درصد بیشتر شده اما در مجموع خودروسازان خصوصی رشد ۱۶۰ درصدی دیده می‌شود.

در مقابل اما تولید خودروهای سواری در خودروسازان خصوصی در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۴ درصد بیشتر شده است. در حالی که در سه ماه ابتدایی سال گذشته، خودروسازان خصوصی در مجموع ۲۵ هزار و ۸۱۸ دستگاه خودرو سواری تولید کرده بودند، این تیراژ تولید در بهار امسال به ۲۷۶ هزار و ۸۶۸ دستگاه افزایش پیدا کرده است.

بر اساس آمار، در خرداد ماه سال جاری در مجموع ۱۱۲ هزار و ۸۴ دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده که ۱۰ هزار و ۷۳۹ دستگاه بیشتر از میزان تولید آن‌ها در خرداد ماه سال گذشته (۱۰۱ هزار و ۳۴۵ دستگاه) است.

آمار تجمیعی تولید خودروهای سواری نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه در مجموع ۲۷۶ هزار و ۸۶۸ دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به ۲۱۵ هزار و ۱۱۶ دستگاه تولیدی در سه ماهه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش تولید رقم خورده است.

تولید سواری در گروه سایپا از ۸۰ هزار و ۵۵۴ دستگاه در سه ماهه ۱۴۰۱ به ۹۶ هزار و ۴۴۲ دستگاه در بهار امسال رسیده و رشد ۲۰ درصدی را ثبت کرده است.

تا پایان خرداد ماه ایران‌خودرو ۱۸، سایپا ۲۰ و خودروسازان خصوصی ۱۰۴ درصد تولید را بیشتر کردند

این اعداد در خرداد ماه سال گذشته برابر ۵۶ هزار و ۶۳۹ دستگاه برای ایران‌خودرو، ۳۵ هزار و ۸۴۲ دستگاه برای سایپا و ۸۸۶۴ دستگاه برای خودروسازان خصوصی‌ بوده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از عملکرد خودروسازان (اعم از دولتی و خصوصی)، در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در حوزه سواری‌ها دو خودروساز بزرگ رشد چهار درصدی (سایپا) و افت ۹ درصدی (ایران‌خودرو) داشته‌اند؛ این در حالیست که تولید سواری‌ها در خودروسازان خصوصی رشد ۱۶۰ درصدی ثبت کرده است.

از این میزان، ۵۱ هزار و ۶۴۹ دستگاه سهم ایران‌خودرو، ۳۷ هزار و ۴۰۶ دستگاه سهم گروه خودروسازی سایپا و ۲۳ هزار و ۲۹ دستگاه سهم خودروسازان خصوصی است.

سهم خودروسازان دولتی و خصوصی از تولید چقدر است؟

از این میزان ۱۲۷ هزار و ۸۰۸ دستگاه سهم ایران‌خودرو است که با رشد ۱۸ درصدی از ۱۰۸ هزار و ۷۴۴ دستگاه سواری تولیدی در سه ماهه ۱۴۰۱ به این تیراژ در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402042214154/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایسنا، آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در یک ماهه خرداد ماه در مجموع تولید انواع خودروها ۱۴ درصد نسبت به آمار تولید در خرداد ماه سال گذشته، افزایش پیدا کرده است؛ در این بین تولید سواری‌ها در مجموع ۱۱ درصد افزایش یافته است.