سهم کشاورزان بیله سوار از شبکه ابی مغان محقق نشده است 

وی گفت: شبکه امور آب مغان بجای حمایت از محصولات استراتژیک از جمله دانه های روغنی در کشت دوم حمایت و عقد قرارداد با جالیزکاران را در اولویت قرار داده که این رویکرد با سیاستهای جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در تضاد است.

وی برداشت غیر مجاز از کانال آبی، کشت محصولات جالیزی و آب بر و پایین دست بودن اراضی کشاورزی را از جمله عوامل دیگر در کاهش اب کانالهای آبی در حوزه شهرستان بیله سوار عنوان کرد و گفت: امور آب باید نسبت به عقد قرارداد با کشاورزانی که نسبت به کشت محصولات استراتژیک از جمله دانه روغنی می کنند اقدام کند.

وی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به کشت محصولات استراتژیک نیاز داریم و نباید بخاطر برخی مصوبات داخلی مانع از توسعه کشاورزی راهبردی در منطقه باشیم.

وی با اشاره به اینکه قانون اهرم پیشگیرانه خود را از دست داده است، عنوان کرد: امور آب موظف است عقد قرارداد با کشاورزان که اقدام به کشت دانه های روغنی و محصولات استراتژیک می کنند را در اولویت قرار دهند نه اینکه از کشت محصولات آب بر حمایت کند.

به گزارش مجله خبری کشاورزی، صاحبعلی اصغری روز دوشنبه دربازدید از کانال اصلی شبکه ابیاری مغان در حوزه شهرستان بیله سوار اظهار کرد: سال گذشته شاهد کشت بیش از هشت هزار هکتار محصولات روغنی در شهرستان بودیم که این میزان امسال پیش بینی می شود به بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد.

گفتنی است، بازدید از کانال آبی شبکه مغان در حوزه شهرستان بیله سوار و طرحهای عمرانی بخش قشلاق دشت و شهرداری جعفرآباد از جمله برنامه های بازدید نماینده مردم بیله سوار،پارس اباد و اصلاندوز و فرماندار بیله سوار بود.منبع اخبار

عباس جهانگیرزاده نماینده مردم شهرستانهای بیله سوار،پارس اباد و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: حقابه کشاورزان و الگوی کشت مورد توافق توسط شبکه امور آب مغان در شهرستان بیله سوار رعایت نشده است.

جهانگیرزاده افزود: حقابه شهرستان بیله سوار ۱۵ متر مکعب برثانیه  است که بررسی کارشناسان نشان می دهد فقط یک متر مکعب برثانیه آب در کانالهای آبی شهرستان وجود دارد که این امر باعث شده کشت دوم محصولات روغنی از جمله سویا در شهرستان به حداقل ممکن در چند سال اخیر برسد.