اخبار

سهم ۵۴ درصدی گوشت گاو و گوساله از عرضه گوشت قرمز

سهم ۵۴ درصدی گوشت گاو و گوساله از عرضه گوشت قرمز
تهران- مجله خبری کشاورزی- مرکز آمار ایران اعلام‌کرد: بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های رسمی کشور در دی‌ماه سال‌جاری، گوشت گاو و گوساله با ۱۸ هزار و ۲۲۶ تن، ۵۴.۴ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌ شده را به خود اختصاص داده است.

https://www.irna.ir/news/85384375/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B5%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2