اخبار

سهم ۹۷ درصدی مرغ از عرضه گوشت طیور در دی‌ماه ۱۴۰۲/ رشد ۲ درصدی عرضه

سهم ۹۷ درصدی مرغ از عرضه گوشت طیور در دی‌ماه ۱۴۰۲/ رشد ۲ درصدی عرضه
تهران- مجله خبری کشاورزی- مرکز آمار ایران اعلام‌کرد: طبق نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی‌ماه سال جاری، گوشت مرغ با ۱۸۷ هزار و ۱۹ تن، ۹۷.۴ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌ شده در این ماه را به خود اختصاص داده است.

https://www.irna.ir/news/85384402/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C