اخبار

سه هزار هکتار از نخیلات شهرستان خور و بیابانک آفت‌زُدایی شد


اصفهان_مجله خبری کشاورزی_ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از عملیات آفت‌زُدایی علیه “سُوسک سَرخُرطومی” در سطح سه هزار هکتار از باغات خُرمای شهرستان خور و بیابانک خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85193962/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF