اخبار

سه هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد عمارت به آبیاری تحت فشار تجهیز می شود


اردبیل-مجله خبری کشاورزی _ معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت : سه هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد عمارت به سیستم آبیاری تحت فشار و کم فشار تجهیز می شود.منبع اخبار