سودای دلالان بر سر سوگلی کردستان - مجله خبری کشاورزی

سودای دلالان بر سر سوگلی کردستان


سنندج-مجله خبری کشاورزی- «توت فرنگی» به عنوان سوگلی میوه‌های کردستان همچنان اسیر دلالان است و این افراد سهم بیشتری نسبت به کشاورزان از سود حاصل از فروش این میوه را به جیب می‌زنند هرچند در برخی مناطق گردشگرپذیر با ایجاد فروشگاه‌های محلی دست واسطه ها شده است.منبع اخبار