اخبار

سود کشاورزی ایران از بازار آفریقا/ نگاهی به دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به سه کشور آفریقایی


تهران- مجله خبری کشاورزی- تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی، واردات این کالاها در قبال ایجاد خط مونتاژ تراکتور، تهاتر گوشت قرمز با نیسان آبی و توسعه کشت فراسرزمینی از مهم‌ترین دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به سه کشور آفریقایی است.

https://www.irna.ir/news/85170134/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1