اخبار

سومین «باغ مادری» درختان هسته‌دار کشور در شاهرود ایجاد شد


شاهرود – مجله خبری کشاورزی – رییس واحد تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شاهرود گفت: سومین «باغ مادری» درختان دانه‌دار و هسته‌دار کشور در شاهرود به عنوان حلقه زنجیره تولید نهال گواهی‌شده ایجاد شد.منبع اخبار