اخبار

سگ‌های جمع‌آوری شده در جیرفت گرسنه‌اند+فیلم


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- مرکز نگهداری از سگ‌های بی‌پناه یا بلاصاحب در جیرفت به مدت یک سال است با کمک شهرداری راه‌اندازی شده اما به دلیل کمبود اعتبار، پیگیری نکردن کارهای اداری برای معرفی آن به دامپزشکی و دیگر نهادها به عنوان مرکز رسمی شهرداری، نتوانسته حمایت دیگر دستگاه ها را کسب کند.

https://www.irna.ir/news/85174298/%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85