اخبار

سیاست‌های حمایتی از کشت قراردادی اعلام شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از اعلام سیاست‌های حمایتی کشت قراردادی گندم، جو و دانه‌های روغنی خبر داد و گفت: کشاورزان در کشت قراردادی مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند.

https://www.irna.ir/news/85172823/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF