اخبار

سیب‌زمینی بنفش برای اولین بار در کرمانشاه کشت شد + عکس و فیلم


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – یکی از دانشجویان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه برای اولین بار در استان اقدام به کشت سیب‌زمینی بنفش که دوره رشد کوتاهتری نسبت به سایر ارقام دارد، در زمین‌های کشاورزی خود کرده است.

https://www.irna.ir/news/85191595/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85