اخبار

سیر تا پیاز سهمیه سوخت تراکتورها در کرمان+مفاد بخشنامه جدید


کرمان- مجله خبری کشاورزی- شروع ساماندهی سوخت تراکتورها در استان کرمان که در برخی نقاط تعداد آنها بیشتر از نیاز کشاورزی است درحالی با اعتراض‌ها و تکانه‌هایی همراه بوده که مسئولان می‌گویند اجازه نمی‌دهند حوزه تولید بخش زراعت و باغی آسیب ببیند اما گلوگاه‌های قاچاق را نیز حذف خواهند کرد.

https://www.irna.ir/news/85208884/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF