اخبار

سیر خزنده خشکسالی در مازندران


ساری- مجله خبری کشاورزی- پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در دوره ۱۲۰ ماهه منتهی به اردیبهشت سال جاری که ناظر بر تنش آب های زیرزمینی است، نشان می دهد که بیشتر سطح مازندران تحت تاثیر انواع درجه خشکسالی قرار گرفته اما در مناطق شرقی، ساحل و ارتفاعات مرکز و ارتفاعات غرب استان، این پدیده بسیار شدید است.

https://www.irna.ir/news/85143006/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86