اخبار

سیل و تگرگ در کوهبنان به راه‌ها و باغ‌های پسته خسارت زد


کرمان – مجله خبری کشاورزی – فرماندار کوهبنان از بروز خسارت ناشی از سیل در پی بارش باران بهاری عصر پنجشنبه در این شهرستان خبر داد و گفت: سیل موجب وارد آمدن خسارت به برخی راه‌ها شده و تگرگ نیز به باغ های پسته آسیب وارد کرده است. 

https://www.irna.ir/news/85134672/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF