اخبار

شاخص بهره‌وری عوامل تولید در دولت سیزدهم افزایش یافت

شاخص بهره‌وری عوامل تولید در دولت سیزدهم افزایش یافت
تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر گسترش همکاری سازمان تات و سازمان ملی بهره‌وری در افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: دولت سیزدهم فرصت بی‌بدیلی در کم کردن خلاء عملکرد و دسترسی به بالاترین میزان بهره‌وری عوامل تولید است.

https://www.irna.ir/news/85306034/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA