اخبار

شرایط تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان مشخص شد


تهران – مجله خبری کشاورزی – سال آینده از پروانه چرای دام و چاه کشاورزی و یا سند مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان و کشاورزان پذیرفته می شودمنبع اخبار