اخبار

شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه در شرکت سایپا اعلام شد

دانشجویان بورسیه در طی دوران تحصیل، تحت حمایت مالی شرکت برابر با حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار، رفاه اجتماعی به علاوه بیمه خواهند بود.

گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ‌التحصیلان بورسیه نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، این فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام گروه خودروسازی سایپا درخواهند آمد.

سوابق دوران تحصیل و دوره مهارت آموزی در انتخاب محل خدمت فارغ التحصیلان اثرگذار است.همچنین دوران تحصیل جزو سنوات متقاضیان خواهد بود، دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود و طی دوران مهارت آموزی در گروه خودروسازی سایپا، مطابق ضوابط از سرویس ایاب و ذهاب و غذای گرم برخوردار خواهند بود.

۵- پذیرفته شدگان متعهد می شوند به شرط پویایی در طی دوران تحصیل، به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی(بورس)، بسته به نیاز شرکت در محل های اعلامی، مشغول به خدمت شوند.

به گزارش ایسنا، امسال برای اولین بار گروه خودروسازی سایپا پس از توافق با وزارت علوم و ۶ دانشگاه بزرگ کشور، به منظور ارتباط بخشی بهتر آموزش عالی و حوزه صنعت و همچنین تأمین و تربیت بخشی از نیروی مورد نیاز صنعت از میان متقاضیان واجد شرایط برنامه پذیرش «سراسری» سال ۱۴۰۲ و مجاز به انتخاب رشته، دانشجوی بورسیه تحصیلی و شغلی می‌پذیرد. متقاضیان در صورت احراز شرایط عمومی، اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این دفترچه و اطلاعیه های مرتبط می توانند پس از انتخاب رشته و کسب نمرات لازم و موفقیت در مراحل بررسی صلاحیت های عمومی و اختصاصی رشته محل های انتخابی، در صورت اعلام قبولی نهایی، به صورت دانشجوی بورسیه گروه خودروسازی سایپا و دفاتر منطقه ای آن ادامه تحصیل دهند.

۳- رتبه اعلام شده مندرج در توضیحات هر یک از رشته محل ها باید کسب شود.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای تعیین تکلیف خدمت نظام وظیفه این گروه از دانشجویان بورسیه با اولویت «سرباز صنعت» از دستگاه های مرتبط پیگیری و اقدام خواهد کرد. در غیر این صورت، فرد موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهد بود و طی دوران خدمت سربازی شرکت سایپا هیچ گونه تعهدی درخصوص حمایت مالی مذکور نخواهد داشت.

۶- پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل دو برابر هزینه های کل دوره خواهند بود.

۱۰- دانشجویان بورسیه در طی دوران تحصیل و همچنین دوره تابستانی موظف می باشند براساس برنامه اعلام شده از سوی شرکت در محل دوره مهارت آموزی، حاضر و با موفقیت دوره ها را به اتمام برسانند.

۷- حداقل معدل دانشجوی بورسیه در دوران تحصیل در دانشگاه «۱۴» می باشد و در صورتی که دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیر موجه (به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به پرداخت هزینه خواهد بود.

۱۱- دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام گروه خودروسازی سایپا درخواهند آمد.

شیوه پذیرش

۸- پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهدنامه مورد تأیید گروه خودروسازی سایپا در دفترخانه رسمی اسناد خواهند بود.

۱۲- محل استخدام دانشجویان بورسیه فارغ التحصیل در گروه خودروسازی سایپا و دفاتر منطقه ای، با صلاحدید شرکت خواهد بود.

این شرکت همچنین اعلام کرده است که دانشجویان بورسیه هشت نیم سال تحصیلی از بورسیه تحصیلی(حمایت های مالی) گروه خودروسازی سایپا برخوردار می باشند.

۱- پذیرش دانشجو در رشته های بورسیه گروه خودروسازی سایپا به صورت کشوری(غیربومی) انجام می شود و همه متقاضیان مجاز به انتخاب رشته که حد نصاب لازم را در آزمون سراسری کسب کرده اند، می‌توانند رشته‌های دارای شرایط بورسیه را انتخاب کنند.

انتهای پیام 

https://www.isna.ir/news/1402053119740/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

ادامه تحصیل فارغ التحصیلان بورسیه مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید گروه خودروسازی سایپا امکانپذیر می‌باشد.

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجوی بورسیه سایپا برای دانشجویان جدیدالورود از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

۴- همچنین حداکثر سن در هنگام ورود به دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی و تهران ۲۰ سال می باشد و در صورت انجام خدمت سربازی دو سال به سقف سنی افزوده می شود (حداکثر سن این افراد ۲۲ سال می باشد).

۲- تعیین محل خدمت فارغ التحصیلان این رشته محل‌ها، با گروه خودروسازی سایپا و بر اساس نیاز این شرکت در سایپا با یکی از مجموعه های تابعه یا دفاتر منطقه ای آن خواهد بود. همچنین متقاضیان به صورت سه برابر ظرفیت معرفی می شوند و بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی و با در نظر گرفتن نمره علمی نهایی متقاضی در مقایسه با سایر متقاضیان، گزینش نهایی انجام می شود.

۹- دانشجوی بورسیه موظف به گذراندن ۴۰ واحد درس مهارتی براساس شیوه نامه مصوب ۹۵۴ شورای عالی برنامه ریزی در دانشگاه و یا در محل شرکت خواهد بود.