اخبار

ششمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری فردا برگزاری می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- دبیر کنفرانس ملی حفاظت از خاک و آبخیزداری گفت: ششمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با تاکید بر تعادل‌بخشی و پایداری منابع آب در حوزه‌های آبخیز، روزهای سوم و چهارم مرداد امسال به صورت حضوری و برخط در تهران برگزار می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85179734/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF