اخبار

شلم شوربای تولید محصولات کشاورزی در نبود الگوی کشت مناسب مجله خبری کشاورزی

اگر چه کارشناسان معتقدند هنوز زیرساختها برای اجرای کشاورزی قراردادی و توسعه آن در کشور فراهم نیست اما تاکید دارند که فراهمآوردن زیرساختها و رفتن به سوی کشاورزی قراردادی ضرورتی اجتنابناپذیر است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تاکید بر اینکه زیرساختهای کشت قراردادی در کشور فراهم نیست، گفت: امکانات اجرای طرح را داریم و باید از مرحله شعار خارج و به سمت عملیاتیکردن آن برویم. شفیع ملکزاده، کارشناس کشاورزی به خبرنگار ما گفته هر محصولی در کشور ما حتی انواع سبزیجات، آناناس، موز و انبه، امکان کشت و تولید دارد اما نکته مهم اینجاست که برخی محصولات در مناطقی کشت و تولید میشود که در آنجا اقتصادی نیست. به گفته وی اجبار در اجرای الگوی کشت فقط در کشورهای کمونیستی رایج بوده و نتایج مثبتی به همراه نداشته است. سرعت عمل ، هزینه کم ، سهولت دسترسی و شفافیت اطلاعات در زمینه خرید و فروش محصولات کشاورزی از جمله مهم ترین قابلیت های تجارت الکترونیک می باشد ، که یک کشاورز در روستایی دور افتاده به واسطه تلفن همراه می تواند در جهت فروش محصولات خود با قیمت مناسب از آن استفاده کند .

هویج ایران در بهترین مزرعه های داخل کشور پرورش داده می شود، محصولات هویج که در فصل بهار از زمین برداشت میشوند برای صادرات بسیار مرغوب هستند. در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفته طرح کشت قراردادی جایگزین قیمت تضمینی است. همچنین گفته میشود ایران در تولید محصولات کشاورزی هنوز برنامهریزی دقیقی ندارد و این مورد باعث شده تا تولید در ایران اقتصادی نباشد. در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻـﻨﺎﻳﻊِ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ، ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت، دﻓﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، داروﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد. در وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﺧﻴﻞ در اﻣﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺒﺎرتند از: ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو، ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﻛﺎر و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪای و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر. مشکل خرید ، فروش و قیمت گذاری محصولات کشاورزی صادراتی با وجود سامانه ای جامع و کارآمد در جهت رفع نیاز خریداران و فروشندگان حل می شود . جهت راندمان بهتر نیاز به خاک شنی و سبک خواهید داشت و پیشنهاد میکنیم نحوه تهیه خاک را مطالعه کنید.

ضمن اینکه دلالان و سلفخواران نیز با توجه به منافعی که دارند، در اجرای چنین طرحهایی ایجاد مانع میکنند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان البرز بر تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان و روستاییان، احقاق حق متقابل مردم و دولت و رفع مشکلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات تأکید کرد. موضوعی که اهمیت دارد اینجاست که آیا تولید محصولات آببر باعث شده کشاورزی در ایران اقتصادی نباشد یا دلیل دیگری دارد. براوات : نوشته ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد . به همین دلیل کشاورز به ناچار محصول خود را با سود ناچیز در اختیار واسطه قرار می دهد . اکنون کشورهای همسایه ایران خواستار محصولات کشاورزی هستند به این دلیل که با روشهای سنتی کشت میشوند و شاید طعم آن با محصولات صادراتی دیگر متفاوت است اما قطعا ادامه این روند مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد. گروههای آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو میپذیرد.

همچنین معاونین وزارتخانه لازم است بسته ظرفیتهای صادراتی، وارداتی و نیازهای تکنولوژیک بخش کشاورزی را آماده کنند تا در اختیار معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه قرار گیرد و این وزارت بتواند نیازها و ظرفیتهای بخش کشاورزی را به سفارتخانهها ارجاع دهد. برای حل این مشکل، شرکت ما با لینکهایی که در کشورهای مختلف جهان دارد، توزیعکنندگان مناسب را در هر بازار متناسب با محصول مشتری به ایشان معرفی خواهد کرد. در اجرا تأمین سلامت محصولات کشاورزی نیازمند همکاری ۹ مجموعه سازمانی از جمله سازمان حفظ نباتات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، دفتر محیط زیست و سلامت غذا، مرکز سلامت بهداشت و محیط کار و سازمان غذا و دارو است که وظیفه هماهنگی بین بخشی آن را دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور برعهده دارند. چون در این صورت شاهد کمبود مواد کشاورزی بوده و در نهایت با کمبود مواد با افزایش قیمت این محصولات در بازار مواجهه خواهیم شد.

سیاستی که مورد تاکید سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جدید جهاد کشاورزی نیز هست؛ وی لازمه رسیدن به کشاورزی تجاری را اجرای الگوی کشت و لازمه اجرای الگوی کشت را حرکت به سمت سایت agriculture-na کشاورزی قراردادی میداند. به عنوان مثال، گاهی ممکن است به دلایلی چون افزایش تولید محصول مورد نظر در بازارهای هدف، تقاضای آن کشور برای واردات کاهش پیدا کند یا به خاطر وجود رقبایی با کیفیت بالا یا قیمت مناسب در یک بازار، رقابت در آن بازار با چالشهای جدی مواجه باشد. گسترش کشاورزی تقاضای این بخش برای محصولات سایر بخشها را افزایش داده و در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی را زیادتر میکند.

ازاینرو، گسترش تبلیغات و تمرکز برافزایش ارزشافزوده در مورد این دو محصول، از اهمیت خاصی برخوردار است. وی افزود: با توجه به تجربیات عملی گلخانه داران پذیرش آنان به عنوان مسئول فنی با دارا بودن ضابطه ها و شرایط خاصی که در این زمینه تعریف می شود، امکان پذیر خواهد بود. از بین محصولات زراعی نیز، گوجهفرنگی و زعفران، بیشترین سهم صادرات را دارا بوده است. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت برخی از صیفیجات مانند گوجهفرنگی، فلفل دلمه، کاهو در روزها و هفتههای اخیر افزایش یافته است؛ به طوری که هر کیلو گوجهفرنگی با قیمت ۱۳ تا ۱۴هزار تومان، فلفل دلمه با قیمت هر کیلو ۳۰ تا ۳۵هزار تومان و کاهو نیز با قیمت هر کیلو ۱۵ تا ۲۰هزار تومان در مغازههای سطح شهر به مصرفکنندگان عرضه میشود. قاسمی با اشاره به سیاستهای اشتباه دولتها در این زمینه اضافه کرد: به عنوان مثال در دو سه سال گذشته، دولت با استفاده از منابع قانون اشتغال روستایی، سرمایهای را در اختیار یک کارخانه تولیدکننده رب گوجهفرنگی قرار داد تا کارخانه مذکور با استفاده از این سرمایه در گردش، گوجه مازاد کشاورزان را بخرد و به رب تبدیل و صادر کند.

سازمان بهداشت جهانی در مورد بقایای آفتکشها یک”حد آستانه قابل تحمل از باقیمانده سموم”را به عنوان معیار ارائه کرده که در داخل کشور نیز استانداردهای آن تعریف شده است و رعایت استانداردها و رعایت دوره کارنس آنها در زمان ارائه محصولات کشاورزی به بازار مصرف بسیار مهم و ضروری است. در صورت انسجام فروش تحت یک نام معتبر چه به صورت خام فروشی و چه در صنایع تبدیلی قسمت بزرگی از مشکلات رفع خواهد شد . عدم خرید تضمینی محصولات کشاورزی ، مشکلات زیادی برای زارعان و باغداران به وجود می آورد . وی ادامه داد: به اعضای صنف فروشندگان میوه و سبزی استان تهران اعلام کردیم حتما هنگام خرید محصولات مورد نیاز خود فاکتور دریافت کنند، زیرا فاکتور خرید، ملاک است. وی ادامه داد: کشاورزی گلخانه ای به اندازه کشاورزی روی زمین جذاب نیست.

به همین دلیل، برای یادگیری مهارتهای فردی، مشاهده مجموعه فیلمهای آموزش توسعه مهارت فردی فرادرس پیشنهاد میشود که لینک آن در زیر آورده شده است. ریشه قوی در پایه پیوند میتواند از دو پیوندک پشتیبانی کند و درنتیجه تعداد نشاءهای پیوندی موردنیاز برای ایجاد تراکم مورد نظر کاهش مییابد، بدون اینکه خللی در بازده کلی تولید ایجاد شود. بهطور کلی یکی از چالشهایی که در همه دنیا وجود دارد، سلامت مواد غذایی از نظر باقیماندههای مواد شیمیایی، داروها و مایکوتوکسینهاست که باید در همه موارد عرضه داخلی و خارجی محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. در طول کشت جو با کودهایی مانند 20-20-20 (10 کیلوگرم درهکتار) و اسید هیومیک (5 لیتر در هکتار) تغذیه میگردند. با اجرای عملیات گلخانه ای، تولیدات محصولات زراعی نسبت به کشت داخل مزرعه، افزایش می یابد.

برای تولید هر محصولی ابتدا سودآور بودن آن مدنظر تولیدکننده قرار میگیرد اما هرساله شاهد فاسد شدن بخشی از محصولات تولید شده کشاورزی هستیم. به این صورت که به هر استان اعلام شود چه میزان از چه محصولی نیاز است اما گفته میشود به دلیل اینکه زمینها در اختیار اشخاص هستند امکان تعیین و تکلیف برای تولید هر محصول وجود ندارد و وزارت جهاد میتواند به آنها پیشنهاد دهد. تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم تولیدکننده را دچار مشکل میکند و هم برای دولت چالشهایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات تولیدی را به وجود میآورد ضمن اینکه سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست و محصولاتی که در تولید آنها یکهتاز هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر میشود و ارزآوری برای کشورمان صورت نمیگیرد؛ این چالشها طی سالهای اخیر موجب شد نگاهها به سوی کشاورزی قراردادی معطوف شود. دو سال پیش انبوهی سیب در شهر دماوند فاسد شد و مشتری برای آنها نبود.

این محصولات می توانند یک منبع غذایی امن باشند که نه فقط مایحتاج خانگی، بلکه خوش طعم ترین و تجملاتی ترین خوراکی ها را برایتان فراهم می کنند. هر چند نه به صورت کامل ولی تا حدودی رشد جلبک و باکتریها متوقف میشود. هندوانه یکی از این محصولات است که اغلب به کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر میشود که نه تنها تولید آن با توجه به منابع محدود آبی ایران اقتصادی نیست بلکه صادرات آن نیز به معنای صادرات مستقیم آب به کشورهای دیگر است؛ به این دلیل که ۹۵ درصد میوه هندوانه را آب تشکیل میدهد. چین برای تأمین نیازهای غذایی خود مایل است در صنعت شیلات ایران سرمایهگذاری کرده و محصول تولیدی را به چین ارسال کند. پس از این موارد باید فاکتور بگیریم اما محصولات دیگر کشاورزی آببر در کشور هستند که علاوه بر اینکه در ایران تولید میشوند در سبد صادرات نیز قرار دارند. این شاخص هم وضعیت مطلوبی از نظر امنیت غذایی برای کشور ایجاد میکند.

◼️ سامانه خرید ، فروش و قیمت گذاری محصولات کشاورزی : برای حل این مشکل هیچ راهی به جز شفاف سازی و درج قیمت منصفانه برای خرید و فروش در منابع معتبر نیست . تیم تجارت آسیا به جهت تعهد برای معرفی تولیدکنندگان ایرانی اقدام به درج اطلاعات دقیق محصولات صادراتی کشاورزان و باغداران نموده است . این فعال اقتصادی ادامه داد: مسیر بانکهای بینالمللی برای تجار ایرانی باز نیست از اینرو آنها مجبورند ارز حاصل از صادرات را به صرافان محلی بدهند و آنها با ریال پول را واریز میکنند. از اینرو وزارت جهاد کشاورزی باید تعارف را کنار گذاشته و به کشاورزان تاکید کند اگر طبق الگوی کشت این وزارتخانه عمل نکنند در صورت بروز مشکل یا مازاد تولید محصولات آنها خرید تضمینی نخواهد شد و آنها باید خودشان محصولات تولیدی را روانه بازار کنند.

موضوعی که وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به آن توجه ویژهای داشته باشد. وی گفت: باید از مردم برای کارهای مردمی استفاده کرد و این کار یک هنر کشور داری است و نباید در مدار بسته حرکت کنیم. از ارقام مختلف رقم اوکاپی به تراکم 6 کیلوگرم در هکتار برای کاشت استفاده میگردد. برای مناطقی که دارای سرمای زودرس پاییزه هستند می تواند مورد استفاده قرار گیرد و ارقام زودرس پنبه به نسبت دوره رشد به سمپاشی کمتری نیاز دارند به طوری که رقم خرداد از نظر کیفیت و فناوری و الیاف در حد تجاری رقم ورامین است. کممصرف هستند و برخی دیگر از ارقام کلزا به همراه گندم مصرف متوسطی دارد. ساخت ادوات کشاورزی از جمله صنایع مصرف کننده فولاد در جهان است.

◼️ تجارت الکترونیک : استفاده از اینترنت برای خرید و فروش محصولات کشاورزی راه حل مدرنی محسوب می شود . 5- افزایش بازاررسانی ( فرآیند تجارت و فروش شامل تولید ، عرضه به بازار ، بازاریابی و خدمات پس ازفروش ) از دیگر مزیت های تجارت الکترونیک محسوب می شود . آموزش باغبانی و کشاورزی – باغبانی مدرن شامل جدیدترین روش های کشت سبزیجات، این مجموعه شامل آموزش های و روش های جدید و تکنولوژی های مدرن کشاورزی می باشد. در این رابطه پس از تنها یک فصل برداشت، این روش بازدهی نسبتا بالاتری نسبت به روشی که در آن تنها یک گونه از محصولات کشت میشد به ثبت رساند. امروزه غیر از تکنولوژی های موجود از روش ها و متدهای دیگری نیز در زمینه کشاورزی و سایر زیر شاخه های کشاورزی از قبیل باغداری یا مزرعه داری نیز بهره گرفته شده است. ریشه گیاه، در معرض هوا قرار داشته و تولید در این روش چند برابر تولید به روشهای سنتی است. 27, فروردین 1400کشاورزی مدرن و به طور کلی کشاورزی، منبع مهمی در تامین مایحتاج غذایی به شمار می آید. محدود شدن مقاصد صادراتی، تأثیر روابط سیاسی بر تجارت، عدم اطمینان صادرکنندگان در انعقاد قراردادهای تجاری و مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی: از جمله آفات بخش کشاورزی، سیاست های نامناسب مداخله جویانه دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی است که از سیاست های رایج در بخش کشاورزی در دهه های اخیر بوده است به طوری که قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تحت تأثیر این مداخلات بوده است؛ این مداخلات عمدتاً از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه و یا پرداخت یارانه بر نهادهای تولید آن ها صورت گرفته است.

اگر بخواهیم از سیستم قطرهای بدون بازگردانی مجدد آب به مخزن استفاده کنیم، باید سرعت حرکت آب و مواد مغذی محلول در آن را به حداقل برسانیم تا هم امکان بهرهوری بیشتر گیاه از آب و مواد محلول در آن فراهم شود و هم چون آب دیگر به مخزن بازگردانی نمیشود تا حد امکان از هدر رفت مواد مغذی جلوگیری شود. یونجه به دلیل ارزش غذایی بالا، بخش عمده ای از جیره غذایی دام را تشکیل میدهد. جو با نام علمی Hordeum vulgare از خانواده گرامینه میباشد که در جیره غذایی دام استفاده میگردد. این گیاه دارای گلهای زرد رنگ میباشد که علاوه بر استفاده از دانه های روغنی آن به منظور جیره خوراک دام نیز به مصرف میرسد. آنطور که کارشناسان این وزارتخانه میگویند میزان مصرف آب در بخش کشاورزی حداکثر ۶۰ تا ۷۰ درصد از منابع آب کشور است و حتی اگر اعداد و ارقام در بخش کشاورزی نهایی و محاسبه شود میزان و سهم این بخش از مصرف منابع آبی کمتر میشود. این سرعت چشمگیر چنان رو به رشد است که انتظار می رود در آینده ای نزدیک بیشترین حجم تجارت را به خود اختصاص دهد . دولت چین همیشه اولویت زیادی را برای توسعه کشاورزی قایل بودهاست.

از سوی دیگر تولید برخی محصولات کشاورزی آببر مانند گندم و مواردی از این قبیل در دسته کالاهای استراتژیک هستند و امنیت غذایی به آنها وابسته است. بر اساس آمار موجود از بین 66 محصول اصلی کشاورزی در جهان ، ایران 25 نوع آن را تولید می کند که اغلب آنها جزو محصولات باغی هستند و از نظر تنوع محصولات ، ایران رتبه سوم را درجهان داراست . در این روش کاشت بدون استفاده از خاک در گلخانه ها صورت می گیرد که در چند سال گذشته این شیوه بین پرورش دهنده ها مرسوم تر شده است. این اتفاق در سال ۱۳۹۸ برای محصول خیار در شهر کرمان نیز افتاد که بخشی از این محصولات فاسد شد اما سال گذشته یکباره تولید خیار کمی کاهش یافت که با سرمازدگی همراه شد. آن طور که ملکزاده گفته برای کشت برنج در استانهای غیرشمالی کشور از آبهای زیرزمینی استفاده میکنند که در صنعت کشاورزی نوعی خودکشی محسوب میشود. وی توضیح داد: اینکه محصول کشاورزی به چه دلیلی از کشور هدف صادراتی به کشور مبدا بازگردانده میشود در نحوه تصمیم گیری درباره امحا شدن یا عرضه آن ها به بازار مصرف داخلی مهم است.به گفته وی به طور کلی باز پس فرستادن محصولات کشاورزی صادراتی به دلیل آلوده بودن به آفت یا بیماری گیاهی قرنطینهای و یا به دلیل وجود باقی مانده خارج از استاندارد ترکیبات شیمیایی کشاورزی (کود یا آفت کش) یا فلزات سنگین انجام میشود.