شناسایی و تحقیقات نیاز ضروری درختان کهنسال جنگل‌های شمالشناسایی و تحقیقات نیاز ضروری درختان کهنسال جنگل‌های شمال
نوشهر – مجله خبری کشاورزی – جنگل های هیرکانی در شمال ایران مواهب گرانبها و ارزشمند فراوانی را درخود جای داده است از آن جمله آنها درختان کهنسال بوده که هنوز شناسایی و تحقیقات علمی نشده است و ضروری است برای حفاظت همه جانبه از این میراث طبیعی برنامه ریزی اصولی اتخاذ شود.منبع اخبار