اخبار

شناسایی ۲۰۰ هزار هکتار اراضی پرورش میگو/ سرمایه‌گذاری ۸ هزار میلیارد تومانی در بخش آبزیان


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شیلات ایران گفت: بیش از ۲۰۰ هزار هکتار اراضی غیر قابل کشت و مناسب پرورش میگو در سواحل جنوبی و استان گلستان شناسایی شده است.

https://www.irna.ir/news/85150184/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1