شناسنامه‌دار کردن باغ‌های کشاورزی سلامت محصولات را تضمین می‌کند


نوشهر- مجله خبری کشاورزی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی در پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری مستقر در رامسر گفت : شناسنامه دار کردن باغ های کشاورزی کشور ضامن سلامت و حفظ محصولات در برابر بیماری ها و آفات است.منبع اخبار