شناسنامه دار کردن باغهای کردستان ضروری استشناسنامه دار کردن باغهای کردستان ضروری است
سنندج-مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تاکید بر ضروری بودن شناسنامه دار کردن باغهای این استان گفت: باغ های استان بر اساس شیوه نامه جدید ابلاغ شده از وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اتاق اصناف کشاورزی شناسنامه دار می شوند.منبع اخبار