اخبار

شورشدن آب و پیشروی کویر به سمت شمال، آسیب‌های مهم زیست‌محیطی استان سمنان است


سمنان- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان گفت: پیشروی کویر از جنوب و شورشدن آب به دلیل گرایش به سمت شمال، ٢ آسیب جدی زیست‌محیطی استان است. منبع اخبار