اخبار

شکرگزاری پسته‌کاران رفسنجان


کرمان- مجله خبری کشاورزی- دومین شب مراسم هفتمین جشن ملی پسته رفسنجان نشان شکرگزاری داشت؛ شکر بابت فراوانی محصول در امسال برخلاف چندسال اخیر که به علت خشکسالی، سرمازدگی یا سیل دستان باغداران خالی بود و محصولی نداشتند.

https://www.irna.ir/news/85232334/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86