شکل‌گیری سبدگردان‌های الگوی کشت و کشاورزی قراردادی در سال آیندهشکل‌گیری سبدگردان‌های الگوی کشت و کشاورزی قراردادی در سال آینده
تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از شکل‌گیری سبدگردان‌های الگوی کشت و کشاورزی قراردادی در سال آینده خبر داد.منبع اخبار