اخبار

شیلات مسیر پیشرفت در تمدن دریایی را دوچندان خواهد کرد


چابهار- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان شیلات ایران با اشاره به نقش آفرینی شیلات در توسعه سواحل مکران و کشور گفت: شیلات مسیر پیشرفت در تمدن دریایی را دوچندان خواهد کرد.منبع اخبار