اخبار

شیوه‌نامه یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی ابلاغ شد

شیوه‌نامه یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی ابلاغ شد

به گزارش مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، در شیوه‌نامه یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی که توسط رضا افلاطونی به روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ شد، آمده است؛

براساس اولویت‌های موجود در تأمین امنیت غذایی و در جهت حفظ و یکپارچگی اراضی کشاورزی و افزایش تولیدات کشاورزی و طبق قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده تا ضمن جلوگیری از تفکیک، افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی، با ارائه مشوق‌هایی نسبت به تشویق و ترغیب مالکان اراضی کشاورزی خرد و پراکنده به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی اقدام کند،

بنابراین در راستای آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و مصوبه هیأت وزیران و ابلاغیه‌های سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ وزیر جهادکشاورزی و همچنین کارگروه ملی یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و مصوبات قرارگاه مرکزی صـدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی مبنی بر تأکید بر اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی، «شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی» برای اجرا و نظارت ابلاغ می‌شود.

ضروری است همه معاونت‌ها و مدیریت‌های ذی‌ربط بخصوص مدیریت امور اراضی استان‌ها و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های تابعه ضمن هماهنگی و هم‌افزایی و تعامل نزدیک و همکاری با سایر دستگاه‌های عضو کارگروه‌های استانی و شهرستانی یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی؛ نسبت به اجرای شیوه‌نامه مذکور و با بهره‌گیری حداکثری از مشارکت‌های مردمی و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت فصلی به “دبیرخانه کارگروه ملی دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی” ارسال کنند.

https://www.irna.ir/news/85535368/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF