اخبار

صادرات۱۱هزار تن محصول کشاورزی از مرز شلمچه به عراق

طرفی عنوان کرد: بر این اساس در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از ۱۱ هزار تن محصول کشاورزی از پایانه مرزی شلمچه به کشور عراق صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با اشاره به انواع محصولات کشاورزی صادرشده خاطرنشان کرد: کلم، خیار، هویج، سیب درختی، کاهو و … از جمله محصولات صادر شده از پایانه مرزی شلمچه به کشور عراق هستند.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: از ابتدای امسال برای صادرات بیش از ۱۱ هزار تن محموله محصولات کشاورزی مجوز صادر شده است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402041911989/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%B1%DB%B1%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

وی افزود: در این زمینه اداره جهاد کشاورزی با تایید کیفی محصولات کشاورزی، نسبت به صدور مجوزهای لازم برای صادرات این محصولات به عراق اقدام می‌کند.

ایسنا/خوزستان مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از صادرات بیش از ۱۱هزار تن محصول کشاورزی از ابتدای امسال از پایانه مرزی شلمچه به کشور عراق خبر داد.

وی ادامه داد: کلیه این محصولات توسط کارشناسان متخصص، ارزیابی و تشخیص ماهیت شده و پس از تایید، نسبت به صادرات این محصولات اقدام می‌شود.

کیوان طرفی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص صادرات محصولات کشاورزی به کشور عراق اظهار کرد: با توجه به نیاز کشور عراق به محصولات کشاورزی تولیدی در داخل ایران، نسبت به صادرات برخی از محصولات کشاورزی از طریق مرز شلمچه به عراق اقدام می‌شود.