اخبار

صادرات آبزیان هرمزگان ۱۳۸ میلیون دلار ارزآوری داشته است


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – سرپرست شیلات هرمزگان گفت: افزون بر ۶۸ هزار تن انواع آبزی سال گذشته از این استان صادر شد که این میزان افزون بر ۱۳۸ میلیون دلار ارزآوری داشته است.منبع اخبار