روش‌های نوین مقاوم سازی ساختمان+ فیلم مقاوم سازی افزیر | 3darchitecture. جذب معلم صرفا ازطریق دانشگاه‌ تربیت معلم در دولت سیزدهم محقق شد. ماه‌نورد امارات و فرودگر ژاپن به سمت ماه پرتاب شدند.