اخبار

صادرات ۲۶۰ تُن کدو حلوایی‌ کازرون به روسیه


شیراز-مجله خبری کشاورزی-استان فارس از مهمترین قطب‌های تولید کدو حلوایی به شمار می‌رود که در سال زراعی ۱۴۰۲ بیش از ۲۶۰ تُن کدو حلوایی و مسمایی پس از برداشت از مزارع شهرستان کازرون به کشور روسیه صادر شد.

https://www.irna.ir/news/85166094/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B6%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87