اخبار

صادرات ۴ هزارتن ماهی قزل آلا/ ممنوعیت فعالیت مزارع پرورشی کنار رودخانه‌ها


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۴ هزارتن ماهی قزل‌آلا به کشورهای هدف همچون روسیه و کشورهای عربی صادر شده است.

https://www.irna.ir/news/85203008/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1