اخبار

صادرات ۵۲ میلیون دلاری میوه‌های نیمه‌گرمسیری در دو ماه اول امسال


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: در دو ماهه اخیر، ۸۰ هزار تن انواع میوه‌های نیمه‌گرمسیری به ارزش ۵۲ میلیون دلار به کشورهای هدف صادر شده است.

https://www.irna.ir/news/85158698/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84