اخبار

صادرات ۶۰ هزار تن تخم مرغ در سال جاری/ تولید بیش از نیاز کشور است


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران از صادرات بیش از ۶۰ هزارتن تخم مرغ به کشورهای هدف از ابتدای سال تاکنون خبرداد و گفت: ظرفیت تولید واحدهای مرغ تخم‌گذار کشور سالانه بیش از ۱.۶ میلیون تن است.

https://www.irna.ir/news/85183523/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1