اخبار

صدور مجوز واگذاری زمین از طریق درگاه ملی مجوزها آغاز شده است

صدور مجوز واگذاری زمین از طریق درگاه ملی مجوزها آغاز شده است

وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار برای ۳۱ متقاضی دریافت اراضی ملی و بین المللی از طریق درگاه ملی پروانه ها مجوز صادر کرد.

به گزارش اسنا، با ایجاد شرایط برای اخذ مجوز اراضی ملی و دولتی، 31 فعال اقتصادی که فاقد زمین مناسب هستند، امکان تهیه زمین مناسب برای راه اندازی کسب و کار فراهم شد.

در حال حاضر بیش از 80 درصد از اراضی کشور به عنوان اراضی ملی و دولتی تعریف شده است و از آنجایی که این مجوز با پورتال ملی مجوز مرتبط است، فعالان اقتصادی که برای توسعه کسب و کار خود به زمین مناسب نیاز دارند، می توانند برای زمین ملی و طبیعی درخواست ثبت کنند. مجوز انتقال از طریق درگاه ملی مجوز. .

من باید بگویم؛ این مجوز قبلا به صورت دستی صادر می شد و با تماس با درگاه ملی صدور مجوز می توان درخواست را ثبت و مجوز را به صورت الکترونیکی برای متقاضیان صادر کرد.

یادآوری می شود؛ بر اساس ماده 7 قانون شماره 44، تنها مرجع صدور کلیه مجوزها در کشور اعم از واگذاری و تغییر کاربری، درگاه ملی مجوز است و پس از این تاریخ در صورت واگذاری زمین خارج از پروانه ملی. پروسه، پورتال مجوز، طبق قانون، انتقال اعتبار ندارد و صادرکننده و دارنده این مجوز در ادارات دولتی با مشکل مواجه خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ سایر مراجع مانند شرکت ملی زمین و مسکن برای اراضی دولتی و ملی در محدوده شهرها و شرکت مسکن انقلاب اسلامی برای واگذاری اراضی در محدوده روستاها باید ابتدا شرایط واگذاری را به هیات مقررات زدایی تایید و سپس این مجوزها را صادر کنند. متقاضیان از طریق پورتال ملی مجوز.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1402121309483/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF