اخبار

صدور ۱۵۷ فقره مجوز صادرات انواع کودهای کشاورزی


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: ۱۵۷ فقره مجوز صادرات انواع کودهای کشاورزی تولید داخل از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی سال جاری صادر شده است.منبع اخبار