اخبار

صدور ۳۶۰ هزار مجوز کسب و کار الکترونیکی در بخش کشاورزی

صدور ۳۶۰ هزار مجوز کسب و کار الکترونیکی در بخش کشاورزی

به گزارش مجله خبری کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی، الهام رضائی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان تنها مرجع رسمی صدور مجوز به استناد قانون اصلاحی مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور شروع به فعالیت کرده است.

معاون دبیرخانه مجوزها و پروانه‌های وزارت جهادکشاورزی اظهارداشت: در حال حاضر ۲۰۰ عنوان مجوز کسب و کار که توسط دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع ‌طبیعی و نظام دامپزشکی صادر می‌شود، بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور قرار دارد و بالغ بر ۳۶۰ هزار مجوز مرتبط تاکنون به صورت الکترونیکی از طریق درگاه مذکور صادر شده است.

رضائی خاطرنشان کرد: امکان دریافت “پروانه کسب کشاورزی” به صورت ثبت محور و داوطلبانه از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرسmojavez.ir فراهم شده است. کلیه صاحبان حرف و کسب و کارهای بخش کشاورزی می‌توانند با مراجعه به درگاه مذکور، پروانه خود را دریافت کنند.

معاون دبیرخانه مجوزها و پروانه‌های وزارت جهادکشاورزی گفت: این پروانه دارای شناسه یکتای درگاه ملی مجوزهای کشور است. متقاضیان دارای پروانه کسب کشاورزی معتبر نیز می‌توانند برای دریافت شناسه یکتای درگاه، به درگاه مذکور مراجعه و از قسمت صدور، پروانه دارای شناسه یکتا را دریافت کنند.

رضائی تصریح کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق شفاف‌سازی و بازبینی شرایط و مدارک مورد نیاز و تسریع در صدور مجوزها، مهمترین برنامه دبیرخانه مجوزها و پروانه‌های بخش کشاورزی است که با همکاری مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است.

https://www.irna.ir/news/85506431/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B3%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C