اخبار

صفحه اصلی – دانشکده کشاورزی – پرتال دانشگاه رازی کرمانشاه مجله خبری کشاورزی

در حال حاضر شرکت آمریکایی Monsanto و شرکت دانمارکی Novozymes مجموعهی مشترکی موسوم به BioAg تشکیل دادهاند که تلاش دارد بازار آفتکشها و بارورکنندههای زیستی را تحت سلطهی خود قرار دهد.شرکت BioAg انواع آفتکشهای زیستیِ ساخته شده از میکروبها را برای مقابله با قارچها، حشرات و موجودات ذرهبینی ارائه میکند. یکی از این عوامل مهم در رشد گیاهان نور می باشد که نقش بسیار مهمی در عمل رشد و فتوسنتز گیاهان دارد. صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی معتقد است که با توجه به تجربه مطلوب ویتنام، افزایش کشاورزی مالک-کوچک میتواند بخشی از راه حل نگرانی در مورد قیمت مواد غذایی و امنیت کلی مواد غذایی باشد. امنیت در کشاورزی هوشمند نیز چنین عمل می کند و از زمین های کشاورزی و گلخانه ها در مقابل به سرقت رفتن محصولات و بروز حوادث ناگوار حفاظت می کند. هنگامی که استفاده از روش آب کشت و تولید محصولات کشاورزی بدون استفاده از خاک مطرح میشود، این پرسش ظاهراً بسیار ساده پیش میآید که وقتی میلیونها هکتار زمین مزروعی وجود دارد که قسمتی هم بدون استفاده مانده، وقتی خاک بهعنوان منبع مواد غذایی گیاهان و محیط طبیعی رشد آنها به بشر ارزانی شده، چرا به جای استفاده از آن دنبال روش تولید بدون استفاده از خاک برویم؟

مهندسین کشاورزی گرایش آب در طی دانشگاه با مفاهیمی مثل ویژگی های مختلف آب، شیوه انتقال، نحوه به دست آوردن آن و مصرف آب آشنا می سایت agriculture-na شوند. بهبودی که 27 سال از خدمت 30ساله خود را به مدیریت در بخشهای مختلف جهاد و جهادکشاورزی گذرانده است دیدگاهی متفاوت درباره آب و مدیریت آن دارد: ما همواره شعار حفاظت خاک و آب میدهیم جدیدا هم طرح جامع خاک در مجلس در حال پیگیری است اما در این میان کسی به مقوله تولید آب توجهی ندارد. تحلیل چنین اطلاعاتی به ویژه برای سنجش اثربخشی بارورکنندهها، آفتکشها و اصلاحات ژنتیکی حیاتی است.اما برخی شرکتها از جمله شرکت هلندی SoilCares پا را از این فراتر گذاشتهاند و دست به ارائهی راهکارهای ابری برای کمک به کشاورزان زدهاند.

حسنی مقدم تصریح کرد: سال گذشته خشکسالی شدید بود ولی امسال شرایط بهتر شده است. مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: مدیریت واحد یک مجموعه گلخانهای از مزایای احداث شهرک برای گلخانههاست زیرا وجود یک تیم مدیریتی علاوه بر نقش داشتن در بهبود کیفیت و کمیت محصولات، مزیتهای چشمگیر اقتصادی و صادراتی را ایجاد می کند.مهدی بارباز اصفهانی در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مزیتهای احداث و توسعه شهرکهای گلخانهای نسبت به گلخانههای انفرادی، اظهارکرد: در واحدهای انفرادی گلخانه ای، تولید کننده توان برنامه ریزی برای صادرات را ندارد زیرا خریداران بین المللی محصولات گلخانه ای نیازمند حجم زیادی از محصولات با استانداردهای مختلف و بسته بندی مناسب هستند و امکان تحقق این مهم در واحدهای انفرادی گلخانه ای وجود ندارد و باید در بستر شهرکهای گلخانه ای شکل گیرد.وی افزود: ایجاد شبکه واحد تامین نهادههای مورد نیاز گلخانهها از دیگر مزایای احداث شهرکهای کشاورزی استان اصفهان است زیرا در این شبکه بسیاری از نهادههای مورد نیاز گلخانهها همچون کود، سم، نیروی کارشناسی و …

بارباز اضافه کرد: ایجاد شبکه واحد بازاریابی برای محصولات گلخانهها نیز از اهداف شرکت شهرکهای کشاورزی استان اصفهان است، زمانیکه گلخانههای انفرادی در کنار یکدیگر یک شهرک گلخانه ای را ایجاد می کنند، فروش بیشتری خواهند داشت و بسته بندی محصولات نیز آسانتر خواهد بود. از این رو بذرهای مورد نیاز خود را سعی کنید از کسانی تهیه کنید که یا کارشان تهیه و فروش انواع بذر عالی است و یا تجربه کافی در انتخاب و شناسایی انواع مناسب آن را دارند. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی عملیات اجرایی 29 شهرک کشاورزی در نقاط مختلف کشور آغاز یا در حال بهرهبرداری است که مجموعه زیادی از گلخانهها را نیز در برمیگیرد.

به عنوان مثال تصور کنید زمان آبیاری محصولات فرا رسیده اما کشاورز زمان کافی برای انجام آن را نداشته باشد یا زمان آبیاری گیاهان را فراموش کند، با تکرار مکرر اینگونه خطاهای انسانی قطعا به محصولات خسرات های جبران ناپذیری وارد می شود. این وسایل، بهترین گزینه برای یافتن تفاوت های بین محصولات سالم و ناسالم، حیوانات مرده و یا بیمار محسوب می شوند. تشدید تنش بین ایران و آمریکا بعد از حمله هوایی آمریکا در ژانویه 2020 که منجر به (ترور سردار) قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس شد. استفاده بهینه از نیروی انسانی: نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید 20 تن محصول در گلخانه نسبت به تولید در فضای ازاد به 3/1 کاهش می باید. کشاورزان هلندی مصرف آفتکشها و بارورکنندههای شیمیایی را هم به میزان ۶۰ درصد کاهش دادهاند. همان­ طور که در ابتدا گفته شد بسیاری از مشکلات در مزارع و گلخانه­ ها به دلیل خطا و بی­ دقتی کشاورزان رخ می دهد. این هم گفته شده بود که روسیه میتواند به این ترتیب، از تجربه ایران برای دور زدن تحریمها هم استفاده کند.

بهره وری 20 برابری محصولات گلخانه ای معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: با انتقال محصولات آب بر به محیط های کنترل شده همچون گلخانه ها با کمترین میزان مصرف آب می توان حتی به بهره وری 20 برابری همراه با کیفیت بالاتر محصول دست یافت . در داخل کشور سالانه بیش از ۵ میلیون تن گوجهفرنگی تولید میشود و جایگاه اول و دوم دنیا در تولید خربزه و هندوانه راداریم، اما بیش از ۹۰ درصد که حتی گفتهشده تا ۹۷ درصد در تامین دانههای روغنی وابسته هستیم. امروزه با مکانیزه شدن زمینها و اراضی کشاورزی و بستر کاشت آنها لزوم استفاده از انواع ادوات کشاورزی نیز رو به افزایش است.

امکانات ارائه شده در اینترنت بانک کشاورزی بسیار زیاد بوده، که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم. تولید غلات در این سال به عنوان دوسال پی در پی با کاهش میزان مصرف همراه بوده که علت آن کاهش تقاضا برای گندم و غلات دانه درشت است. تولید خارج از فصل امکان پذیر نیست. پایگاه خبری آوای رودکوف- امیر مسعود طایفه سلطانخانی:بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر جامعه است زیرا مواد غذایی و چگونگی تولید آن از زمان خلقت بشر بیشترین وقت و هزینه را به خود اختصاص داده است. پژوهشکدهٔ بیوتکنولوژی کشاورزی ایران نخستین واحد پژوهشی در وزارت جهاد کشاورزی بودهاست که موفق به اخذ مجوز پژوهشگاه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. صادرات بادمجان یکی از معاملات پر رونق در بازارهای بین المللی است. در حال حاضر سهم گلخانههای مدرن در ایران بین پنج تا 10 درصد و گلخانههای نیمه مدرن حدود 70 درصد را در برمیگیرند.

به لطف گسترش استفاده از حسگرها در کشاورزی، دادههای زیادی از مزارع جمعآوری میشوند که میتوانند برای پاسخ دادن به سوال فوق مفید باشند؛ اما وقتی حجم دادهها زیاد باشد، تجزیه و تحلیل آنها با روشهای سنتی امکانپذیر نخواهد بود. همچنین کشت سویا در هکتار حاشیه سود 150 درصدی دارد این در حالیست که حاشیه سود گندم در هر هکتار کمتر از 30 درصد است. شاید میزان بهرهوری افزوده شده در نتیجهی استفاده از هرکدام از این فناوریها تا حدی قابل اندازهگیری باشد؛ اما سوال بزرگتری که پیش روی کشاورزان قرار دارد این است: تمام فناوریها در مجموع چه اندازه بهرهوری کشاورزی را افزایش میدهند؟ توسعه کشت­های گلخانه­ای و متراکم از راه­های صرفه جویی در مصرف آب است وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر حمایت دولت از کشت گلخانه­ای برای حفظ منابع آب و خاک، گفت: توسعه کشت­های گلخانه­ای و متراکم از راه­های صرفه جویی در مصرف آب است. البته به نظر میرسد که در سالهای آتی با نگاه ویژهای که به این بخش شده و همچنین با وجود ورود تکنولوژیها، دانش فنی و تجهیزات مدرن برنامه جدی در راستای توسعه گلخانهها در پیش گرفته شود. کشاورزی هوشمند یک مفهوم نوین در حوزه کشاورزی است که در صورت اجرای مناسب میتواند به بهبود تولید، کیفیت بهتر و کاهش هزینهها در کشاورزی کمک کند.

اتفاقا وجود مشتریان حاشیه ی خلیج فارس در لیست متقاضیان صادرات یونجه، باعث می شود که صادرات یونجه یک صادرات پر ارز برای ایران باشد چرا که فاصله ی نزدیک این کشورها با ایران، از پرداخت هزینه های هنگفت برای حمل و نقل محموله، جلوگیری می کند و نهایتا سود خوبی از فروش یونجه برای تجار ایرانی باقی می گذارد. نبود خطوط هوایی حمل محصولات صادراتی، دیگر مشکل کشتهای گلخانهای است، به طوری که گاهی محصولات تولیدی که باید به صورت تازه مصرف شود، دو هفته به طول می انجامد تا به بازار هدف برسد و به شدت کیفیت آنها کاهش مییابد. پاسخ این پرسش در مواردی که جامعه مصرفکننده مثلاً، سبزیجات تازه به دلایل صنعتی، تجاری، نظامی و غیره در منطقهای بدون خاک مزروعی مستقر شده یا دسترسی به آب ارزانقیمت نداشته و مسائل حمل و غیره مطرح باشد در نتیجه تولید با این روش گلخانهای آسانتر است.

سپس با گسترش گروهها و رشتههای تحصیلی بهصورت دانشکده درآمد و در سال 1390 به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با 3 دانشکده شامل: دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی تبدیل شد. با افزایش جمعیت شهرنشین و در مقابل کاهش روستانشینان، در حالی روزبهروز نیازهای غذایی افزایش مییابد که با کاهش زمینهای زراعی رو بهرو هستیم، بهگونهای که شاید بشود گفت کشت محصولات بهصورت عادی و سنتی صرفه اقتصادی ندارد و نمیتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد و باید بهدنبال راههای جدید تولید محصولات کشاورزی باشیم. از طرف دیگر محمد رحیم نیازی، رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان سیب زمینی نیز عنوان کرد در گذشته 3500 تن سیب زمینی از ازبکستان برگشت خورده بود.

به کمک کشاورزی هوشمند، تولید و کشت محصولات به صورت انبوه نیز سریع تر و راحت تر انجام می شود؛ به طوری که دیگر نیازی به بازرسی دستی کشاورزان نیست. ۴ هزار میلیارد تومان، بودجه مورد نیاز پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه محصولات کشاورزی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه بیمه محصولات کشاورزی باید به پوشش صددرصدی برسد، ادامه داد: پوشش صددرصدی بیمه محصولات کشاورزی به ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. فائو انتظار دارد صادرات شیر ایران در سال جاری رشد قابل توجه ۱۵ درصدی داشته باشد و به ۱.۴۰۱ میلیون تن برسد. مهمترین مشکل گلخانهدارها مشکل بازار است، نبود ثبات در بازار ایران و نوسان شدید قیمتها، باعث کاهش تمایل به سرمایهگذاری در این بخش شده است.

شناسایی کانون های آسیب پذیر و مقابله با شرایطی که باعث می شود خسارت بیشتری به تولیدکنندگان وارد شود، یکی از کانون های آسیب پذیر بحث قنوات است. این زیرساخت ارتباطی می تواند شامل طیف وسیعی از حسگرها، هواپیماهای بدون سرنشین، دوربین ها و دیگر دستگاه های از این دست باشد که محرک ها را تشخیص می دهند و به مشاهده مناطق مورد علاقه کمک می کنند: در این مورد، مزارع کشاورزی، مزارع، گلخانه ها و غیره. در پاره ای از مناطق گرمسیر کشور، بدون سیستم گرمایشی می توان کشت انجام داد. در روش سنتی کشاورز باید شخصا در زمین کشاورزی یا گلخانه حضور پیدا کند تا نظارتی کامل و دقیق بر محصولات داشته باشد و تمام کارها از جمله کود دهی، بررسی وضعیت گیاهان، تنظیم دما را به صورت دستی انجام دهد. چند سالي سال است که به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده متاسفانه هنوز در وزارت جهاد کشاورزی معاونت صادرات ایجاد نشده است و در حال حاضر متولی جدی در این بخش دیده نمی­ شود. نظریه افزایش بهرهوری بخش کشاورزی توسط گلخانهها بهخوبی توانسته در چند سال اخیر خودنمایی کند و به اثبات برسد. در این روش، ویرایش ژنها به سطح دقیقتری رسیده و دانشمندان میتوانند تغییرات ژنتیک را در سطح نوکلئوتیدها، که از آنها با نام الفبای ژنها نام برده میشود، انجام دهند.

ارتفاع این نوع گلخانه ها بیش از ۵/۴ متر است و بدلیل شرایط مناسب رشد گیاه در اینگونه سازه، عملکرد در واحد سطح نسبت به گلخانه های چوبی افزایش دارد. جلوگیری از کوچ و مهاجرت کشاورزان و زارعان از منطقه و شهر یا روستای خود به شهرهای دیگر نیز از مزایای مهم توجه به سرمایه گذاری روی گلخانه ها است. در سراسر دنیا بسته به موقعیت جغرافیایی و نیازهای منطقه و سیاستهای کشاورزی محصولات مختلفی در گلخانهها کشت و بر حسب برنامهریزیها، مورد استفاده داخلی قرار گرفته یا صادر میشوند. در تنظیم برنامه های کشاورزی و اهداف آن عموماً به ظرفیت منابع آبی کشور توجهی نشده است. ازجمله مواردی است که باعث شده کشاورزی کشور نتواند به تمامی اهداف مورد انتظار دست یابد. فارغالتحصیل اقتصاد کشاورزی میتواند به عنوان کارشناس در تحلیل و ارزیابی طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، برنامهریزیهای توسعه کشاورزی، فعالیت کند.

همچنین یک مزیت بسیار مهم برای شبکههای LPWAN در کشاورزی این است که با توجه به وجود موانع کمتر در این مناطق نسبت به شهرها، در یک محیط کشاورزی پوشش این شبکهها به طرز قابل توجهی بیشتر از مناطق شهری است و این مساله منجر به کاهش هزینه بسترسازی در مزارع و مقرون بصرفه شدن آنها میشود. او چند سالی بعد، درگزارشی که درباره مناطق مرکزی ایران تهیه کرد، درباره کشت و کار در کاشان نوشت که برداشت محصول در زمینهای دیمی، یک تخم به ۵ تا ۱۵ تخم است، ولی در اردکان، که کشت آبی است، «اگر چه زحمت زیادی دارد» ولی از «هرتخم، ۳۰ تا ۶۰ برداشت میشود». بهعلاوه اتاق نشریات جانبی متعدد دیگری از جمله یک دوره راهنمای بازرگانی و نشریه فصلی انگلیسی اتاق به نام «ایران کامرس» و چند نشریه جانبی مانند قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی، آشنایی با کشورهای عضو اتاق اسلامی، ایران در نگاه و راهنمای بازرگانی را انتشار داد. بنابر برآوردهای صورت گرفته جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیارد نفر می رسد که با افزایش جمعیت، زمین های کشاورزی به خانه و جاده تبدیل می شود با این وجود میزان غذای مورد نیاز برای جهان ۵۰ درصد افزایش می یابد، درحالیکه حدود ۳۷.۷ درصد از کل سطح زمین برای تولید محصولات زراعی استفاده می شود بنابراین باید از روش های جدید و به صرفه در بخش کشاورزی بهره گرفت.

اگر شرایط آب و هوایی محصول گندم ایران را نابود نکند، بعید است که دولت اجازه واردات انبوه گندم از خارج را صادر کند. در مقابل، برخی از دانشمندان معتقدند که باید تحقیقات بیشتری روی این گیاهان صورت گیرد. بنابراین با استفاده سنسور تشخیص دما می توان از میزان دما محیط آگاه شد و شرایط آب و هوایی را پیش بینی کرد، تا در صورت نیاز اقدامات لازم انجام گیرد. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد شیوه کشاورزی در ایران فاصله زیادی با روش های کشاورزی صنعتی دارد، از این رو مصرف سموم در ایران بسیار کمتر از شرایط کشاورزی صنعتی است و حتی در طیف گسترده از محصولات از جمله زعفران، زیره، پسته، انجیر، کشمش، بادام، خرما، سیب درختی، هندوانه، مرکبات، خاویار، میگو، پوست، روده، پشم و محصولات باغبانی، دامی و شیلاتی میتوان فعالیتهای گستردهای را برای شروع و حضور در تولید محصولات ارگانیک در جهان به خود اختصاص دهد. زودرسی در بازار سبزی و صیفی عامل مهمی در مسب درآمد است که پرورش دهنده با تجهیزات به وجود آورده قادر شد حداقل یک ماه در اکثر مناطق تولید زودرسی به وجود آورده و در پارهای نواحی در هر زمان از سال که مایل باشد تولید را عرضه نماید.