اخبار

صندوق حمایت از توسعه کشاورزی باید بخش زیادی از بهره‌برداران را در برگیرد


کرمانشاه- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بازنگری در اعضای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی می‌تواند بخش گسترده‌تری از خانواده بزرگ کشاورزی استان را در بر بگیرد.منبع اخبار