اخبار

صندوق های حمایت از کشاورزی نباید متکی به اعتبارات دولتی باشند


شیراز-مجله خبری کشاورزی-مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور گفت: صندوق های حمایت از کشاورزی متکی به اعتبارات دولتی نباشند، صندوق ها باید منابع مالی خود را به گردش درآورند و از تسهیلات محوری صرف عبور کنند.منبع اخبار
بری. اخبار سیاسی اقتصادی فرهنگی هنری ورزشی.