اخبار

صنعت تولید طیور به رکورد بالایی رسید/تولید در ماه فوریه از 151 میلیون قطعه گذشت

صنعت تولید طیور به رکورد بالایی رسید/تولید در ماه فوریه از 151 میلیون قطعه گذشت
تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی تولید مرغ کشور را از مرز 151 میلیون جوجه در بهمن گام بزرگی در بازسازی صنعت طیور کشور دانست و حفظ این روند در اسفندماه را ضروری دانست. این مسیر برگشت ناپذیر است و در فروردین 1403 هجری شمسی جهش تولید مرغ بالاتر از رکورد بهمن امسال خواهد بود.

https://www.irna.ir/news/85396641/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87