اخبار

صوت| اصلاح ساختار تامین توزیع آرد و نان دستاورد ماندگار دولت در مازندران


ساری- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: بزرگترین اقدامی که می توان به‌عنوان خدمت دولت سیزدهم به نظام جمهوری اسلامی، مردم و اقتصاد جامعه دانست، اصلاح ساختار تامین و توزیع آرد و نان است.

https://www.irna.ir/news/85204195/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA